Migrene

Migrene

Migrene er en vanlig hodepine som forekommer hos ca 10% av befolkningen. Det finnes to hovedtyper migrene: med og uten aura (synsforstyrrelser og lynglimt). Symptomer på migrene kan være bla.a kvalme/brekninger, lyd/lysfølsomhet, og pulserende eller bankende smerte. Migrene er en nevrologisk sykdom, de fleste migrenepasienter debuterer som regel i puberteten og sykdommen inntreffer sjelden etter 35-årsalderen. Omtrent 16 % av alle kvinner og 8 % av alle menn er rammet av migrene. Nesten 20 % opplever et eller flere migreneanfall i løpet av livet. Pasienter opplever at både akupunktur og massasje kan virke som forebyggende og lindrende migrenebehandling.

Migrenebehandling

Migrenebehandling har vist seg å kunne redusere både anfallshyppighet og intensitet hos personer med migrene. Det er derfor fornuftig for alle migrenepasienter å få undersøkt og behandlet alle migreneutløsende faktorer i muskelskjelettsystemet. Ved migrenebehandling benyttes det en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem:

Akupunktur
Tøyninger
Muskulære teknikker
Nevrologiske teknikker
Øvelser, råd og veiledning

Ta kontakt med oss her for spørsmål eller bestilll time her: online booking